Karriärvägledning
Karriärvägledning är ett program för dig som är osäker på vad du vill eller vad du kan arbeta med i framtiden och är inskriven på Arbetsförmedlingen.
Karriärvägledning

Karriärvägledning

Vi på Arbetslivsresurs hjälper dig att hitta vägen till ditt mål!

Karriärvägledning är ett program för dig som är osäker på vad du vill eller vad du kan arbeta med i framtiden och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Du får stöd med att kunna göra ett väl genomtänkt val med att finna en utbildning eller ett arbete som ska vara hållbar för dig.

Vi sätter fokus på dig!

Vi erbjuder professionellt stöd genom hela din karriärvägledningsprocess. Du kommer att träffa en studie- och yrkesvägledare varje vecka som vägleder dig till att finna en lämplig utbildning eller ett yrke. Vår professionella handledare kommer också att ge dig stöd i framtagningen av din karriärplan/framtidsplanering.

Karriärvägledning

Så här hjälper vi dig!

Vi börjar vårt gemensamma arbete med att du får träffa din handledare och din studie- och yrkesvägledare. Tillsamman med studie- och yrkesvägledare går ni igenom dina tidigare erfarenheter, kompetenser och intressen. Därefter gör ni upp en plan på vad du behöver för att finna en utbildning eller ett arbete som ska vara hållbar för dig. Vi utgår ifrån dina förutsättningar och behov. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren och handledaren arbetar du på ett strukturerat sätt så att du kan fatta beslut om dina val inför framtiden. Är du intresserad av utbildning stödjer vi dig i kontakten med skolor och kommuner. När programmet är slut hos oss har du en karriärplan som tydligt visar på hur du ska gå vidare för att nå ditt mål och vad du behöver göra.

vi erbjuder

Hos oss får du

  • Individuella karriärvägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare
  • Handledare som vägleder och hjälper dig
  • Lära dig om utbildningar och studiefinansiering
  • Lära dig hur arbetsmarknaden fungerar
  • Kunskap om olika branscher och yrken
  • Kunskap om stress och hälsa
  • Gå på studiebesök på företag och skolor
  • Upprätta en Karriärplan/framtidsplanering
  • Stöd i att gå vidare med din karriärplanering

Hur gör du för att få börja på Karriärvägledning hos oss?

Ansökan gör du genom att kontakta Arbetsförmedlingen och prata med dem om du kan vara aktuell för tjänsten Karriärvägledning.

Orter där vi erbjuder karriärvägledning

Danderyd, Solna, Lidköping, Västerås, Trollhättan, Uddevalla, Karlskrona, Umeå, Örnsköldsvik, Oskarshamn.