Karriär och Omställning
Karriär och Omställning innebär förflyttning. I en tid när förändringarna på arbetsmarknaden går allt snabbare blir omställning en naturlig del av yrkeslivet, både för medarbetaren och arbetsgivaren.
Karriär och Omställning

KARRIÄR & OMSTÄLLNING

Arbetslivsresurs stöttar anställda med att finna vägen vidare i karriären.

Arbetslivsresurs stöttar anställda med att finna vägen vidare i karriären. Vilket nästa steg passar bäst utifrån medarbetarens kompetens, styrkor och förutsättningar? Är det hos den nuvarande arbetsgivaren som möjligheten finns eller någon annanstans? Behövs kortare kompetensutveckling, längre studier eller finns redan kunskapen för det nya arbetet?

Neddragningar och därmed omställning sker hela tiden, inte i alla branscher vid samma tillfälle men de är en del av arbetsmarknadens rytmik. Här kan Arbetslivsresurs med sin långa erfarenhet och moderna metoder stödja deltagarna i olika omställningsprogram till att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Ibland till ett liknande arbete, ibland till ett nytt.

KARRIÄR & OMSTÄLLNING​

Neddragningar och därmed omställning sker hela tiden, inte i alla branscher vid samma tillfälle men de är en del av arbetsmarknadens rytmik. Här kan Arbetslivsresurs med sin långa erfarenhet och djupa kunskaper stödja deltagarna i olika omställningsprogram till att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Ibland till ett liknande arbete, ibland till ett nytt.

Oavsett om det handlar om karriär- eller omställningsinsatser har Arbetslivsresurs erfarenhet och kunskaper för att stödja både jobbklara personer och personer som står längre från arbetsmarknaden, oavsett om det handlar om ohälsa eller något annat. Alla människor har styrkor och förmågor. Det gäller att se och få fram dessa.

För arbetsgivaren kan Arbetslivsresurs ge konsultativt stöd vid framtagning av stödprocesser och handlingsplaner inom både karriärplanering och omställning.

KARRIÄR & OMSTÄLLNING

Ett urval av Arbetslivsresurs tjänster inom Karriär och Omställning