Hälsa, Arbetsmiljö & Rehabilitering
Med våra insatser uppnår organisationer tydliga beteendeförändringar och en förbättrad hälsa på arbetsplatsen.
Hälsa, Arbetsmiljö & Rehabilitering

Hälsa

Vi har en bred kompetens med tydliga budskap inom hälsa.

Arbetslivsresurs utmanar den traditionella företagshälsovården tillsammans med Qurant Företagshälsa AB, genom att leverera en modern företagshälsa. Tillsammans är vi Arenakoncernen Hälsa.

Vårt fokus ligger på att få tillbaka människor till ett hållbart arbetsliv, vilket helt ligger i linje med de nya föreskrifter kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar där fokus flyttas från rehabilitering till anpassning. Vi har helhetsperspektiv samt ett proaktivt förhållningssätt i samtliga våra tjänster oavsett om det handlar om tjänster inom vård, rehab, omställning, arbetsmiljö, hälsa eller friskvård.

Genom vårt proaktiva förhållningssätt underlättas chefers och ledningsgruppers arbete med det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Det innebär exempelvis framtagning av relevanta undersökningar och statistik om hälsostatus och genomförande av olika hälsofrämjande insatser. Arenakoncernen Hälsa skapar förutsättningar för en varaktig livsstilsförändring för medarbetaren och på så sätt öka prestationsförmåga, arbetsglädje och ett hållbart arbetsliv.

Som en modern partner inom hälsa bidrar Arenakoncernen Hälsa med specialistkompetens och erbjuder hälsotjänster inom fyra områden.

Arbetsmiljö

För att som medarbetare kunna vara engagerad så måste man må bra, fysiskt och psykiskt.

En sund och trygg arbetsmiljö är därför en förutsättning och det är viktigt att ha en arbetsplats där alla trivs och mår bra. Det gynnar både medarbetaren och arbetsgivaren.

Att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som gynnar alla. Ibland behövs dessutom insatser av specialist inom området. Arbetslivsresurs kan bidra med specialistkompetens och erbjuder arbetsmiljötjänster inom två områden.

Kartläggande och utredande

Visar nuläget och ger en utgångspunkt för fortsatta insatser.

Exempel på tjänster:

Främjande och utvecklande

De här tjänsterna ger ökad arbetsglädje och prestation vilket ger förutsättningar för ett bra företagsklimat med gott samarbete och kommunikation.

Exempel på tjänster:

Rehabilitering

Arbetslivsresurs har lång erfarenhet av och stor kunskap om hur ett lyckat rehabiliteringsarbete ska genomföras.

Vi arbetar alltid efter en grundad metodik och samverkar med alla berörda parter för att uppnå en snabb, aktiv och effektiv rehabilitering. På så vis stärker vi styrkor och skapar hållbara lösningar för arbetsgivare och medarbetare.

Arbetslivsresurs arbetar individanpassat för att skapa en hållbar lösning samtidigt som vi arbetar vägledande, motiverande och stödjande för att finna en väg tillbaka till arbete, hos nuvarande eller ny arbetsgivare. Arbetslivsresurs kan bidra med specialistkompetens och erbjuder rehabiliteringstjänster inom fyra områden.

Främjande och förebyggande rehabilitering

Korta, tidiga insatser för att hitta rätt inriktning och främja hälsa.

Utredande rehab

Tjänster som kartlägger och ger svar på medarbetarens hälsa och förmåga samt visar förutsättningarna för fortsatt rehabilitering.

Aktiv rehab

Tjänster som stödjer medarbetaren att återfå eller öka sin arbetskapacitet.

Rehabilitering för organisation och ledning

Tjänster som bidrar med rådgivning och kompetensutveckling till chefer och ledningsgrupper.