Hälsa, Arbetsmiljö och Rehabilitering

Vi hjälper människor till ett hållbart arbetsliv

Hälsa

Vi har en bred kompetens med tydliga budskap inom hälsa.

Vår breda kunskap inom hälsa avspeglas i våra tydliga budskap. Arbetslivsresurs utmanar den traditionella företagshälsovården tillsammans med Qurant Företagshälsa AB, genom att leverera en modern företagshälsa. Tillsammans är vi Arenakoncernen Hälsa. 

Vi fokuserar på att få tillbaka människor till ett hållbart arbetsliv, vilket går i linje med de nya föreskrifterna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar där fokus flyttas från rehabilitering till anpassning. Vi har ett helhetsperspektiv samt ett proaktivt förhållningssätt i alla våra tjänster, oavsett om det handlar om tjänster inom vård, rehab, omställning, arbetsmiljö, hälsa eller friskvård. 

Med Arenakoncernen Hälsa vid er sida skapar vi förutsättningar för en varaktig livsstilsförändring för era medarbetare. På så sätt bidrar vi till att öka deras prestationsförmåga, arbetsglädje och skapar ett hållbart arbetsliv. Låt oss hjälpa er att uppnå dessa mål tillsammans!

Vi erbjuder hälsotjänster inom fyra områden:

Arbetsmiljö

För att som medarbetare kunna vara engagerad så måste man må bra, fysiskt och psykiskt.

Medarbetarens engagemang är direkt kopplat till dennes välmående – fysiskt och psykiskt. För att uppnå en trygg och sund arbetsmiljö är det därför avgörande att etablera en arbetsplats där alla kan trivas och må bra. Detta är till fördel både för medarbetaren och arbetsgivaren.

Att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön skapar alltså förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som gynnar alla. Ibland behövs dessutom insatser av specialist inom området. Vi på Arbetslivsresurs kan bidra med specialistkompetens och erbjuder arbetsmiljötjänster inom två områden.

Kartläggande och utredande​

De här tjänsterna visar nuläget och ger en utgångspunkt för fortsatta insatser. Exempel på tjänster:

Främjande och utvecklande

De här tjänsterna ger ökad arbetsglädje och prestation vilket ger förutsättningar för ett bra företagsklimat med gott samarbete och kommunikation. Exempel på tjänster:

Rehabilitering

Vi besitter omfattande erfarenhet och djupgående kompetens när det gäller att genomföra lyckade rehabiliteringsåtgärder.

Arbetslivsresurs arbetar alltid efter en grundad metodik och samverkar med alla berörda parter för att uppnå en aktiv och effektiv rehabilitering. På så vis stärker vi styrkor och skapar hållbara lösningar för både arbetsgivare och medarbetare.

Vi arbetar individanpassat för att skapa en hållbar lösning samtidigt som vi arbetar vägledande, motiverande och stödjande för att finna en väg tillbaka till arbete, hos nuvarande eller ny arbetsgivare. Arbetslivsresurs kan bidra med specialistkompetens och erbjuder rehabiliteringstjänster inom fyra områden.

 • Främjande och förebyggande rehabilitering
  Korta, tidiga insatser för att hitta rätt inriktning och främja hälsa.
 • Utredande rehab
  Tjänster som kartlägger medarbetarens hälsa och förmåga samt påvisar förutsättningarna för fortsatt rehabilitering.
 • Aktiv rehab
  Tjänster som stödjer medarbetaren att återfå eller öka sin arbetskapacitet.
 • Rehabilitering för organisation och ledning
  Tjänster som bidrar med rådgivning och kompetensutveckling till chefer och ledningsgrupper.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.