Vi Stärker Styrkor
Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Arenakoncernen

Arenakoncernen - starkare inifrån och ut

Arenakoncernen drivs av en orubblig, gemensam övertygelse: Vår tro på varje människas förmåga. Vi vet att starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi företag och medarbetare att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra. Oavsett om det handlar om rekrytering, individuell guidning, bemanning, omställning, utbildning, fysisk träning, ledarskapsutveckling eller en väg in i arbetslivet har vi expertis att hjälpa företag, medarbetare och organisationer till ett långsiktigt stabilt och hållbart arbetsliv.

Hållbarhetsrapport

Starka individer lyfter varandra. I en tid av uppskruvat tempo och höga krav rustar vi människor och grupper för framtiden, för vi tror på varje människas förmåga. Genom individuell guidning och proaktivt hälsoarbete lyfter vi människor och gör dem starkare. Så starka att de har kraft att lyfta andra. Det är vårt sätt att ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Vi stärker styrkor!

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

I koncernen har vi flera bolag verksamma inom våra fem fokusområden. Läs mer om varje bolag och hur vi kan hjälpa dig:

1994
2011
2012
2015
2018
2018
2018
2019
2019
2020

Arena Personal grundades av vår nuvarande koncernchef Magnus Eriksson

Arbetslivsresurs förvärvades och Arena Personal etablerades i Norge.

Rekryteringsföretaget Impact i Norge förvärvades

Träningskedjan World Class förvärvades och koncernen bytte namn till Arenakoncernen

Utbildningsbolaget ALEA Kompetens förvärvades

Båven Country Lodge förvärvades, Koncernens egen konferensanläggning

Niana förvärvades, Niana erbjuder ett komplett utbud av friskvårdsinsatser hos våra kunder för att främja, förebygga och återställa medarbetarnas hälsa.

Exlearn lärplattform förvärvades.

Svensk Vård & Kompetensutveckling (SVOK) förvärvades

Arenakoncernens tre utbildningsbolag: Svensk vård & kompetensutveckling (SVOK), ALEA Kompetens och Exlearn blir nu Arena Utbildning.Impact rekryterar chefer och spetskompetens för att stärka ditt företag. Vi rekryterar huvudsakligen chefer och specialister samt utför search av nyckelpersoner. Impacts kunder får en flexibel partner med lång erfarenhet av personbedömning, ledarskap och organisationer. Vi på Impact ser till att ha kunskap och de insikter, om organisationen och människan i företaget, som krävs för att genomföra framgångsrika rekryteringar.


Arena Personal är ett bemanningsföretag med engagemang. Vi har närmare 30 års erfarenhet inom bemanning & rekrytering. Kunden erbjuds väl utarbetade processer med starkt engagemang och personligt bemötande. Vi stärker befintliga arbetsstyrkor och hjälper dig växla upp vid toppar. Med rikstäckande nätverk inom en mängd branscher och områden.

World Class står för långsiktighet, prestigelöshet och mer innehåll än yta. Vi är Sveriges första träningskedja och etablerades redan 1983. Sedan dess har World Class stått för träning och hälsa i världsklass. Vi erbjuder hälsa och friskvårdslösningar till både företag och privatpersoner. I en tid av uppskruvat tempo och höga krav rustar vi människor och grupper för framtiden.

Vi erbjuder ett komplett utbud av friskvårdsinsatser hos våra kunder för att främja, förebygga och återställa medarbetarnas hälsa. Vi skräddarsyr lösningar som innefattar allt inom proaktivt hälsoarbete. Storleken på kunderna varierar men den gemensamma nämnaren är att kunderna ser friskvård som en investering både för företaget och den enskilda medarbetaren. En hälsosam inriktning påverkar såväl sjukfrånvaron som arbetsmiljön positivt, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet och lönsamhet.

Vi erbjuder yrkesutbildningar inom exempelvis Vård & omsorg, Barn & fritid och Lager & logistik. Du har även möjlighet att skräddarsy din egen utbildning genom att välja bland över 200 fristående kurser. Oavsett vad du väljer är vårt mål att dina studier ska leda till ditt framtida jobb eller till vidare studier. Hos oss möter du kompetenta och engagerande lärare som hjälper dig att lyckas och nå dina mål!


Arenakoncernen Hälsa tar ett helheltsperspektiv på hälsoarbetet. Vi kan bland annat stötta med en effektiv och digital sjuk- och friskvårdstjänst genom vår samarbetspartner Qurants hälsoportal. Vi hjälper företag och personalansvariga att få fram relevant hälsostatistik som ger en tydlig bild av hur medarbetarna mår och en översikt över hela företagets hälsostatus.