Rusta och Matcha

Är för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen men behöver extra stöd för att hitta jobb eller utbildning. Målet är att du snabbt ska komma ut i arbete.​

rusta och matcha

Vi på Arbetslivsresurs stöttar dig i ditt arbetssökande!

Vi matchar dina kompetenser med vårt stora nätverk av arbetsgivare. Vi erbjuder professionellt stöd genom Rusta och Matcha. Vi hjälper dig att ta fram dina resurser och att marknadsföra dem så du får ett nytt jobb! Våra Jobbkonsulter vet var jobben finns, även de som inte annonseras ut.

Är du intresserad av studier?

Då har du möjligheten att träffa våra professionella studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig med dina studieval och guida dig mot rätt utbildning.

Därför väljer många Arbetslivsresurs Vi har 25 års erfarenhet och har hittills hjälpt ca 250 000 arbetssökande till nytt arbete. Arbetsförmedlingen, privata företag, offentliga arbetsgivare, trygghetsfonder och privatpersoner väljer Arbetslivsresurs för att vi kan arbetsmarknaden, vet var jobben finns, har erfarna medarbetare och åstadkommer goda resultat.

rusta och matcha

Så här hjälper vi dig!

Vi påbörjar vårt gemensamma arbete med att göra en individuell plan för dig. Tillsammans väljer vi de aktiviteter och det stöd som just du behöver för att på kortast möjliga tid nå ett arbete eller hitta en utbildning som tar dig närmare ett arbete.

Vi utgår från dina förutsättningar och behov, matchar din kompetens mot arbetsmarknadens efterfrågan och ger dig stöd i ditt arbete med att strukturera ditt jobbsökande. Våra jobbkonsulter finns till för dig under hela vägen mot målet.

vi erbjuder

Med vårt Rusta och Matcha program får du:

Kontakta Arbetsförmedlingen

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen se om du har rätt till Rusta och Matcha.

Får du ett positiv besked!

Får du ett positiv besked, så välj Arbetslivsresurs som leverantör.

Arbetsförmedlingen fattar beslut

När Arbetsförmedlingen fattar beslutet kommer vi att kontakta dig och boka ett möte

Läs mer om Rusta och matcha på andra språk

Rusta och matcha medfinansieras av
Europeiska socialfonden.