Försäkringsbolag
Vi på Arbetslivsresurs hjälper många försäkringsbolag med att snabba på rehabiliteringsprocessen och stötta individen i rätt riktning.
Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Ett flertal försäkringsbolag i Sverige har valt att samarbeta med Arbetslivsresurs.

Insatserna förbättrar de försäkrades möjlighet till ett snabbare tillfrisknande eller att helt undvika sjukskrivning, och sänker samtidigt bolagens kostnader för personskador. All forskning pekar på att vi mår allra bäst, både fysiskt och psykiskt, när vi får bidra i ett arbete. Arbetslivsresurs stöttar individen i rätt riktning och vi vet vad som krävs för att komma tillbaka i jobb, behålla motivationen och återfå självförtroendet. Arbetslivsresurs tjänster inom hälsa, rehabilitering och omställning stärker styrkorna som leder till ett hållbart arbetsliv.

Samarbetsavtal finns med tio av de ledande försäkringsbolagen, däribland Länsförsäkringar, Euro Accident, Folksam, Trygg Hansa, SEB Pension, Trafikförsäkringsföreningen, Bliwa, Dina, Moderna och Svensk läkemedelsförsäkring. Samarbetsavtalen ser lite olika ut och kan avse sakförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, trafikförsäkringar eller sjukvårds- och rehabilteringsförsäkringar. Målet är alltid detsamma, att stödja den försäkrade att behålla eller återfå sin arbetskapacitetet, i nuvarande eller nytt arbete.

Försäkringsbolag

Nyckeln till framgång är vår metodik och vår kompetens.

Vi vet att rehabilitering lyckas bättre ju tidigare man kommer igång. Vi samverkar med andra inblandade rehabaktörer och arbetar målinriktat för att komma framåt och förflytta människor till ett hållbart arbetsliv.

Våra avtalsansvariga kontaktpersoner ger råd om lämpliga tjänster i olika situationer och säkerställer att den försäkrade får en personlig konsult med rätt kompetens och engagemang.

Ofta är den första insatsen en kartläggning som visar vad som krävs för att mest effektivt nå målet. Därefter kan det ta olika vägar. Kanske behöver personen stöd att pröva sig fram i arbetslivet genom arbetsträning på praktikplats. Behöver man en förändring i arbetssituationen kan karriärcoachning vara ett alternativ. Ibland behövs även stöttning i form av hälsocoaching för att få livsstilsförändringar.

När våra rehabledare kartlagt och samordnat rehabiliteringen i rehabiliteringsförsäkringar når vi mycket goda resultat. 9 av 10 bryter sin sjukskrivning och kommer snabbare i arbete.