Omställningsfonder
När en medarbetare inte längre kan vara kvar i sin anställning finner vi nya lösningar. Med tydliga riktlinjer coachar vi uppsagda medarbetare i omställning till nytt arbete eller utbildning.
Omställningsfonder

OMSTÄLLNINGSFONDER

Ett stöd för både medarbetare och arbetsgivare som ger resultat

Som en del i kollektivavtalen mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna på den svenska arbetsmarknaden finns det drygt 10 olika fonder och som ger omställningsstöd till medarbetare som blir uppsagda pga. arbetsbrist.

Redan på 1970-talet bildades Trygghetsrådet, TRR (privatanställda tjänstemän) och TRS (idébunden verksamhet). Under åren sedan dess har det tillkommit ett antal fonder/stiftelser; bl.a. Trygghetsstiftelsen TSn (statligt anställda), Trygghetsfonden TSL (kollektivanställda inom LO), Omställningsfonden (kommun- & regionanställda) och senast CIKO (kooperationer) 2019.

OMSTÄLLNINGSFONDER

Så här hjälper vi dig!

Arbetslivsresurs har idag samarbetsavtal med dessa 6 största omställningsfonder. Arbetslivsresurs är den största leverantören gentemot omställningsfonderna i Sverige.

De olika samarbetsavtalen ser lite olika ut, men målet är alltid detsamma, att stödja den uppsagda medarbetaren till ett nytt arbete. Arbetslivsresurs konsulter kan exempelvis stödja deltagaren med CV-skrivning, yrkesvägledning och intervjuträning. Något av samarbetsavtalen har en tydlig inriktning mot arbetslivsinriktad rehabilitering och exempel på insatser kan vara arbetsförmågebedömning, arbetspsykologisk utredning, arbetsprövning och rehabplanering.

Generellt får drygt 8 av 10 ny anställning när vi arbetar med deltagare från de olika omställningsfonderna.