Omställningsfonder

Resultatdrivet stöd för medarbetare och arbetsgivare

Symbol med runda kanter

Saknar ditt företag kollektivavtal?

Offentliga Omställningsorganisationen är till för dig som arbetar eller har arbetat på företag som inte har kollektivavtal.

Vid uppsägning

Blir du uppsagd från ett företag som inte har kollektivavtal kan du ha rätt till omställningsstöd. Detta innebär att du kan få rådgivning för att navigera i ditt framtida arbetsliv – till nytt arbete eller ny utbildning. Om du har en sjukdom eller är sjukskriven kan du få ytterligare stöd.

Under anställning

Som anställd på ett företag som inte har kollektivavtal kan du ha rätt till kompetensstöd. Det innebär att du kan få handledning för att navigera i ditt fortsatta arbetsliv, och stöd för att hitta nya jobbmöjligheter eller fortsatta studier.

Yttrande till CSN

Om du hittat en utbildning och vill ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN, kan du som är egenföretagare eller anställd alternativt uppsagd vid en arbetsplats utan kollektivavtal, få ett utlåtande att lämna till CSN.

Vårt arbete

Arbetslivsresurs utför tjänster på uppdrag för den Offentliga Omställningsorganisationen, vilket inkluderar Rådgivning och Förstärkt stöd för de som blivit uppsagda, Vägledning för anställda samt utförande av Yttrande till CSN.

Du söker stödet på Offentliga Omställningsorganisationen 

Symbol med runda kanter

Vi är din partner för en smidig karriäromställning

När en anställd inte längre kan vara kvar i sin befattning, arbetar vi aktivt med att identifiera andra lämpliga möjligheter. Med tydliga riktlinjer coachar vi uppsagda medarbetare i omställning till nytt jobb eller utbildning.
En man och en kvinna sitter bredvid varandra och pratar.

Omställningsstöd

Inom ramarna för kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden finns drygt tio olika fonder som tillhandahåller omställningsstöd för medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Trygghetsrådet TRR (privatanställda tjänstemän) och TRS (idébunden verksamhet) bildades redan på 1970-talet. Under åren har det tillkommit ett antal fonder/stiftelser, bl.a. Trygghetsstiftelsen TSN (statligt anställda), Trygghetsfonden TSL (kollektivanställda inom LO), Omställningsfonden (kommun- & regionanställda) och CIKO (kooperationer). Arbetslivsresurs har idag samarbetsavtal med de sex största omställningsfonderna. Vi är den största leverantören gentemot omställningsfonder i Sverige.

Från uppsagd till anställd

Samarbetsavtalen ser lite olika ut men målet är alltid detsamma; att stödja den uppsagda medarbetaren till ett nytt arbete. Arbetslivsresurs konsulter kan exempelvis stödja deltagaren med CV-skrivning, yrkesvägledning, nätverkande och intervjuträning. Något av samarbetsavtalen har en tydlig inriktning mot arbetslivsinriktad rehabilitering och exempel på insatser kan då vara arbetsförmågebedömning, arbetspsykologisk utredning, arbetsprövning och rehabplanering.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.