Introduktion till arbete
Insatsen vänder sig till dig som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid och är osäker på din arbetskapacitet och vilken typ av arbete som skulle kunna passa för just dig.
Introduktion till arbete

Introduktion till arbete

Vårt mål är att motivera och stödja dig på din väg ut mot en plats på arbetsmarknaden.

Insatsen vänder sig till dig som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid och är osäker på din arbetskapacitet och vilken typ av arbete som skulle kunna passa för just dig. Då kan du få stöd av oss på Arbetslivsresurs via den arbetsförberedande tjänsten Introduktion till arbete.

Det är du tillsammans med din handläggare på Arbetsförmedlingen som fattar beslut om du har ett behov av insatsen Introduktion till arbete.

Aktiviteterna genomförs efter ett individuellt upplägg. Detta innebär för dig att insatserna och tjänstens omfattning anpassas efter din förmåga och dina behov. Tjänsten inleds med att du tillsammans med Arbetsförmedlingen och oss gör en planering för din tid hos Arbetslivsresurs. Din tid i Introduktion till arbete kan som allra längst vara ett år och är indelad i tre delar. Du kan i samråd med Arbetsförmedlingen komma fram till om du ska delta i en eller flera delar.

Del 1: Kartläggning

Tillsammans gör vi en kartläggning av dina förutsättningar och behov i förhållande till arbetsmarknadens kompetenskrav och behov. I samarbete med din arbetskonsulent, studie- och yrkesvägledare och hälsopedagog gör du upp en plan för din tid hos oss.

Del 2: Orientering inför arbete

Utifrån dina individuella behov kan du ta del av insatser som hjälper dig att driva din process framåt. Exempel på innehåll:

  • Individuell vägledning
  • Studiebesök
  • Grundläggande datakunskap
  • Projektarbete om framtida yrkesområde

Del 3: Arbetsprövning

Du genomför en eller flera arbetsprövningar i reell miljö och får din arbetsförmåga klarlagd. Syftet med insatsen Arbetsprövning är att underlätta din återgång till arbete och har utgångspunkt i dina individuella behov och arbetsmarknadens krav. Arbetsprövningen är arbetsplatsförlagd och kan genomföras på en eller flera arbetsplatser.