Meny

Arbetslivsresurs har sedan den 1 juli ett nationellt ramavtal med TRR Trygghetsrådet

Detta ramavtal innebär att TRR kan anlita Arbetslivsresurs som underleverantör i hela landet.

Ramavtalet innehåller tjänster som Arbetslivsresurs är starka inom och som därmed kompletterar TRRs egna program. Fokus för dessa insatser är att TRRs klienter kommer ut snabbare i nya jobblösningar.

Exempel på tjänster är anskaffning av praktikplatser, stödsamtal och rehabsamordning, men det finns även andra.