Meny

För Kommuner & Landsting

Vi hjälper Kommuner och Landsting både inom ramen för sitt uppdrag med klienter, liksom i sin roll som arbetsgivare. Våra individuellt anpassade insatser syftar till att rusta och stötta personer i processen att gå från att vara bidragstagare till egen försörjning. Genom att sätta individen i centrum och arbetslinjen i fokus coachar vi personer tillbaka till arbete eller studier. Personerna får en stärkt självkänsla och en minskad beroendesituation genom egen försörjning.

Vi stöttar också kommuner i sin roll som arbetsgivare. Som arbetsgivare finns det mycket att vinna på att uppsagda medarbetare får en bra start på sitt fortsatta arbetsliv och en bra bild med sig av kommunen som arbetsgivare.

Här nedan följer några exempel på uppdrag:

”Helsingborgs stad, Utvecklingsnämnden”
Ett specialanpassat program med insatser för personer som har försörjningsstöd. Målet med insatserna var att motivera, förbereda och matcha individerna ut i arbetslivet eller mot studier så att de blir självförsörjande.

”Göteborgs stad”
Arbetsträning/Arbetsförmågebedömning
Uppdraget syftade till att förbereda individerna inför arbete eller studier genom att bryta invanda mönster och förbereda sig inför arbetsmarknadens krav genom arbetsträning.

”Alvesta kommun gjorde en egen omställningsupphandling”
Monica Ranstad är personalchef på Alvesta kommun. Hon berättar om varför man valde att själva upphandla en omställning av uppsagda lärare i Alvesta kommun.

 

Kontaktperson: Anders Wallentin, 0705-48 71 93