Meny

För försäkringsbolag och deras kunder

Korta skadeperioden för en drabbad försäkringstagare genom att anlita en rehabkoordinator! När en person som skadat sig eller har drabbats av ohälsa, har återhämtat sig, påbörjas den ofta långa vägen tillbaka till arbetslivet. Som försäkringsbolag kan man inte alltid styra den processen och det kan vara svårt att hitta de resurser som krävs för att avgöra vad som är möjligt och rimligt för ett hållbart arbete.

Vi på Arbetslivsresurs hjälper många försäkringsbolag med att snabba på rehabiliteringsprocessen och stötta individen i rätt riktning. Vi vet att tidsfaktorn är mycket avgörande för att lyckas återgå i jobb, behålla motivationen och att tro på sig själv.

FörsäkringsbolagVi stödjer försäkringsbolagen i både trafik- och  rehabiliteringsförsäkringar
Genom att vara specialisten för försäkringsgivaren, den eventuella arbetsgivaren och individen kan vi genom vår långa erfarenhet av rehabilitering och arbetsmarknad se till så att onödiga kostnader undviks och att adekvata åtgärder vidtas, i tid, för den bästa vägen tillbaka i arbete på hel- eller kanske deltid.  I trafikförsäkringen går det härmed att minska reservsatta kostnader samt  lidandet för de drabbade försäkringstagarna och deras närstående.

Att anlita en extern part är en fördel i relationen till försäkringstagaren. De upplever det ofta som en lättnad att en neutral part gör en bedömning utifrån förutsättningarna. Våra konsulter äger dubbel kompetens: en medicinsk- och/eller rehabiliteringsbakgrund samt den viktiga arbetsmarknadskunskapen. Detta gör att vi, precis som senaste forskningen visar, kan sätta igång aktiva åtgärder tidigt, som förhindrar inlåsningar i sjukskrivning och ett utanförskap i samhället!

Arbetsmarknad/Nätverk
Då och då händer det att den drabbade försäkringstagaren bedöms ha bättre förutsättningar i ett nytt arbete. Vi har ett starkt nätverk av lokala arbetsgivare vilket gör att vi kan finna bra praktikplatser som medverkar till att personen med rätt förväntningar närmar sig arbetsmarknaden igen. Utöver detta har vi även ett väl utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vilket gör att vi kan påskynda processer och även ta hjälp av Arbetsförmedlingen vid behov av t ex lönebidragsanställning eller liknande. Det är vanligt att dem vi stöttar finner nya arbeten med hjälp av vårt stöd och våra kontakter. Vi matchar kontinuerligt den drabbade försäkringstagarens kompetenser med anställningsbehov hos våra arbetsgivarkontakter.

Ett samarbete med oss kan se olika ut. Vi har med anledning av vår långa erfarenhet i området, hjälpt flertalet försäkringsföretag med produkt- och tjänsteutveckling. Det är vi stolta över.

 

Vill du veta mer om vad vi kan göra för er? Kontakta Marie Jonasson på 0733-92 76 52.