Meny

För Arbetsförmedlingen

Arbetslivsresurs samarbetar med Arbetsförmedlingen i hela landet som kompletterande aktör i rehabiliteringsfrågor och i tjänsten Introduktion till arbete.

Introduktion till arbete – Vi stödjer människor på vägen ut i arbetslivet!
Innehåll och omfattning anpassas utifrån individens förutsättningar och behov för att nå målet med tjänsten. Varje deltagare har möjlighet att delta upp till 12 månader.

Avrop av insatser
Varje deltagare träffar tillsammans med sin handläggare Arbetslivsresurs arbetskonsulent för att planera de insatser som deltagaren är i behov av inom ramen för tjänsten.

Arbetslivsresurs arbetar utifrån Resurs-mobiliseringsmetoden som är en väl beprövad metodik som ger goda resultat. Våra arbetskonsulenter har ett lösningsfokuserat coachande förhållningssätt.

Med resultatorienterad och beprövad metodik hjälper vi sjukskrivna arbetssökande att hitta nya möjligheter för sin arbetsförmåga på arbetsmarknaden.

Insatserna i Arbetslivsresurs program anpassas utifrån individens aktuella situation och behov. Vi förenar specialistkompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering med certifierade coacher inom livs- och karriärplanering och använder vårt breda nätverk inom många branscher för att matcha individens förutsättningar mot arbetsmarknadens krav. Den arbetssökande får en personlig coach som stödjer och stöttar under hela processen mot nytt arbete.

Vi börjar med att rusta och stärka individen och utgår ifrån aktuell nulägessituationen. I nästa steg riktas uppmärksamheten mot arbetsmarknaden och lämpliga yrken och arbetsuppgifter för att slutligen matchas mot nytt jobb.

Vår erfarenhet är nyckeln till framgång
Vi som arbetar på Arbetslivsresurs har många års erfarenhet av att hitta lösningar för den som är på jakt efter ett nytt jobb. Vi vet var de dolda jobben finns och vi hjälper den arbetssökande att hitta rätt. Arbetslivsresurs arbetar idag med cirka 10 000 personer varje år och vårt mål att är att hjälpa alla till en ny möjlighet på arbetsmarknaden.