Meny

SarandaSaranda hade hört att vägen ut i arbetslivet för en akademiker med utländsk examen kunde vara upp till flera år lång. Hur kunde Sarandas kunskaper och erfarenheter komma till nytta i nya hemlandet Sverige?

Saranda Sadriu kom till Sverige från Kosovo i maj 2016. I bagaget hade hon en universitetsexamen i organisk kemi, men trots en god utbildning hade hon förberett sig på att det kunde ta tid att finna drömjobbet. Genom Stöd och matchning kom Saranda till oss på Arbetslivsresurs och här vaknade hoppet att få återse labmiljön som hon älskat under studietiden.

Tillsammans med arbetskonsulent Lotta Salvin Persson inleddes kartläggnings-arbetet för att finna en praktikplats där Sarandas kunskaper och erfarenheter av organisk kemi kunde komma till nytta. Ett studiebesök på Balsgård som bedriver växtgenetisk forskning och är en del av SLU ( Sveriges Lantbruksuniversitet) genomfördes.

Sarandas glädje var stor då hon vid studiebesöket fick se den välbekanta miljön med laboratorieflaskor, mätglas och vita rockar. Verksamhetsledaren Kimmo Rumpunen berättar att personalen på Balsgård är sedan länge van att samarbeta med forskare och studenter från utlandet varför det inte utgjorde något hinder att Saranda inte talade svenska då praktiken inleddes.

Efter en tre månader lång praktik där Saranda har arbetat med forskning på syror och vitaminer säger hon ”Jag känner mig mycket nöjd med att Arbetslivsresurs gjorde en sådan bra matchning mellan min kompetens och praktikplats. Förutom en lämplig och lärorik praktikplats fick jag träffa en fantastisk personal och jag tackar både Arbetslivsresurs och Balsgård SLU för denna fina möjlighet som jag fått.”

Under tiden på Balsgård har Saranda inte bara skaffat sig yrkesmässig erfarenhet i Sverige utan också blivit en del i den kollegiala gemenskapen. Saranda beskriver att ser hon ljust på framtiden. Hon vet att drömmar kan bli sanna och har skaffat sig värdefulla kunskaper och referenser. Balsgårds verksamhetsledare Kimmo Rumpunen sammanfattar ”mycket handlar ju om att ha en positiv inställning själv också – och det har Saranda”.