Meny

Stöd och matchning med Arbetslivsresurs hjälper dig till nytt jobb!

 

stodochmatchningStöd och matchning (STOM) är en tjänst som finns tillgänglig för dig som är  inskriven hos Arbetsförmedlingen. Genom tjänsten  kan du få hjälp av Arbetslivsresurs till ett nytt jobb!

Våra handledare inom Stöd och matchning  kan arbetsmarknaden, vet vad arbetsgivarna behöver och hur man gör för att få jobbet. En person som kan ge dig stöd och som du helt enkelt kan känna dig trygg med.

Vi sätter fokus på dig!
Med Stöd och matchning hjälper vi dig att ta fram dina resurser och att marknadsföra dem så du får ett nytt jobb! Våra  handledare vet var jobben finns, även de som inte annonseras ut.

Vi påbörjar vårt gemensamma arbete med att göra en individuell plan för dig. Vi utgår ifrån dina förutsättningar och behov, matchar din kompetens mot arbetsmarknadens efterfrågan och ger dig stöd i ditt arbete med att strukturera ditt jobbsökande. Våra handledare finns till för dig under hela vägen mot målet.

Därför väljer många Arbetslivsresurs
I 25 år har vi årligen hjälpt cirka 10 000 arbetssökande till nytt arbete. Arbetsförmedlingen, privata företag, offentliga arbetsgivare, trygghetsfonder och privatpersoner väljer Arbetslivsresurs för att vi kan arbetsmarknaden, vet var jobben finns någonstans, har erfarna medarbetare och åstadkommer resultat. Vi anpassar vårt Stöd och matchning- program utifrån dina förutsättningar och ger dig ett personligt bemötande.

Med vårt Stöd och matchning-program kommer du att få:

·              värdefulla jobbkontakter

·              aktivt stöd i att söka jobb på ett framgångsrikt sätt

·              individuella samtal med din handledare varje vecka

·              hjälp att ta fram dina styrkor och kompetensområden

·              motivation till att nå ditt mål

·              Studie- och yrkesvägledning inför val av eventuell studieinriktning

·              lära dig hur arbetsmarknaden fungerar

·              kunskap om olika anställningsformer och anställningsstöd

·              kunskap om krav och förväntningar på dig som anställd

·              kunskap om branscher och yrken

·              gå på studiebesök

·              hjälp att hitta en bra praktikplats för dig

Har du fler frågor? Kontakta oss gärna på stom@arbetslivsresurs.se eller på telefon 020-258 258