Meny

Sjukskriven – Din väg tillbaka till arbetslivet

Du som varit sjukskriven och borta från arbetet en tid kanske känner dig osäker på din egen förmåga och på vilken typ av arbete du klarar av. Vi hjälper dig tillbaka till arbetslivet genom ett program anpassat för just dig och får dig att hitta dina unika styrkor.

Din rehabcoach stöttar dig hela vägen
Du får en personlig rehabcoach som fokuserar på dig och ditt mål – att kunna börja arbeta igen. I vårt program arbetar vi tillsammans med dig för att ta reda på vilka yrken eller arbetsuppgifter som passar just dig och dina förutsättningar efter att ha varit sjukskriven. En nedsatt arbetsförmåga kan till exempel kompenseras med ändrade arbetstider, en annan arbetsorganisation, alternativa arbetssätt eller en fysisk anpassning av arbetsplatsen.

Vi är experter på rehabilitering och omställning. Vi kan arbetsmarknaden. Den kombinationen gör oss unika eftersom vi kan hjälpa dig genom en handlingsplan som både stöttar dig i din väg tillbaka efter att ha varit sjukskriven och tar fasta på vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden för just dig. Alla aktiviteter vi gör syftar till att underlätta för dig att ta beslut om ditt fortsatta arbetsliv. Du kan få stöd både individuellt och i grupp tillsammans med andra i samma situation som du själv.