Meny

Hitta dina drivkrafter

Känner du att du inte är i fas med omgivningens krav och behov? Eller känns det som att din karriär har stannat av? Har arbetsglädjen och motivationen försvunnit?
Är du redo att ta dig vidare i karriären kan du få stor nytta av en personlig coach som vägleder och inspirerar dig mot nya personliga mål.

Det är viktigt att fylla på med ny kunskap emellanåt, oavsett vad man arbetar med. En strategisk utvecklingsinsats och ett utvecklingsprogram ökar din prestationsförmåga och kan bidra till större arbetsglädje. Vi på Arbetslivsresurs kan arbetsmarknaden och vet vad som krävs för att få en lyckad utveckling i arbetslivet – både för dig som medarbetare och som chef. Våra insatser kombinerar alltid teori med praktiska övningar och ger dig verktyg som du omedelbart kan använda i ditt arbete.

Vi kan ge dig ny kunskap och självinsikt om dina egna förutsättningar och möjligheter i arbetslivet. Vi hjälper dig att hitta dina styrkor och svagheter och var du har bäst möjlighet att använda just dina talanger. Skulle det visa sig att dina aktuella kunskaper inte längre matchar arbetslivets krav kan vi hjälpa dig att göra en plan för olika karriärutvecklingsinsatser som utbildning eller behörighet. Vi följer dig hela vägen för att du ska nå ditt mål i arbetslivet.

Så här går det till
Du får under ett antal tillfällen träffa en karriärcoach som genom samtal och övningar vägleder dig till att fatta beslut om din framtid och genomföra dem. Du kan också delta i gruppövningar och tillsammans med andra i samma situation dela erfarenheter och insikter om nuläge och framtida vägval.