Meny

Steg för steg utifrån din situation

Alla är olika. Därför har inte vi ett program inom Individuell omställning som passar alla, för det kommer inte att passa någon. Istället erbjuder vi ett personligt anpassat program med en mängd olika åtgärder att välja ifrån. Oavsett om det är ett riktigt bra CV, en analys av vilket jobb du passar för, peppning eller arbetsmarknadskunskap som saknas, så får du det stöd du behöver för att förverkliga det som är du!

Så här går det till
Vi börjar alltid med att träffa dig personligen. Tillsammans gör du och din coach en analys av dina möjligheter. Vi går igenom dina erfarenheter och kompetenser och dina tankar inför framtiden. Vi hjälper dig att hitta dina egna styrkor och resurser och formulerar dessa i ord.

Personlig handlingsplan
Utifrån dina individuella behov och förutsättningar tar du och din coach fram en handlingsplan med aktiviteter som kommer att leda dig till fram ett nytt arbete.

Din kompetens
För att komma fram till vilka av alla dina erfarenheter, resurser och intressen du vill förverkliga i ett framtida arbete får du göra en kompetensinventering. Den ger dig en bild över vad du faktiskt kan och på vilka områden du eventuellt behöver komplettera med kunskaper eller erfarenheter.

Möten som leder framåt
Regelbundna möten med din coach säkerställer att du når ditt mål snabbt och med gott resultat. Vi håller seminarier och föreläsningar om aktuella ämnen som du får delta i om du vill. På våra lokalkontor finns datorer som du kan använda för att leta lediga tjänster, skriva CV och skicka ansökningar.