Meny

Din väg till ett nytt jobb

uppsagdAtt söka arbete idag kräver mycket av den sökande och ibland kan det kännas svårt. Men det finns många lediga arbeten, en stor del av dessa ligger inte ens utannonserade – varje dag får flera deltagare i våra program ett nytt jobb! Har du nyligen blivit uppsagd hjälper vi dig till ett nytt jobb via en omställningsfond eller på uppdrag av din arbetsgivare. Tillsammans med en coach får du en handlingsplan speciellt anpassad för din väg till ett nytt jobb.

Coachen stöttar dig hela vägen till ett nytt jobb

Vi hjälper dig vidare till en ny plats i arbetslivet genom ett omställningsprogram anpassat speciellt för dig. Du får en personlig coach som fokuserar på dig och ditt mål – att få ett nytt jobb. Tillsammans gör vi en analys av dina möjligheter. Vi går igenom dina erfarenheter, din kompetens och dina tankar inför framtiden.

Vi vet hur du som är uppsagd ska göra för att hitta de lediga jobben som är dolda och inte annonseras ut.

Vi hjälper dig att identifiera och marknadsföra dina egna styrkor och resurser genom att formulera dem i ord. Vissa av de som kommer till oss vet vad de vill och har redan en klar plan för ett nytt jobb, medan andra behöver inspiration och coachning att komma vidare. Oavsett vad du behöver möter vi dig där du är – det är dina behov som styr.

Hos oss får du

Vårt arbete ger resultat

Förra året gick 10 000 personer ett omställningsprogram hos oss. Över 80 % kom ut i nytt jobb eller studier inom loppet av ett år.