Meny

Validering och kompetenskartläggning

För att skapa goda förutsättningar när en individ ska valideras krävs det att det finns väl fungerande kvalitetssäkrade processer som stödjer valideringen. Arbetslivsresurs har utvecklat anpassningsbara kartläggnings- och valideringsmetoder som sätts samman för att på bästa sätt bistå både individen och organisationen.

”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.”

Validering är en effektiv metod där individens kompetens utforskas, identifieras och värderas. Resultatet av en validering kan innebära att en individ får papper på sin kompetens i form av kompetensbevis eller intyg. Att utforska och ta till vara individers kompetens ökar förutsättningarna för att anpassa studier, studietid, samt vägen till arbete eller yrkesväxling.

Oavsett yrkesroll och bransch finns det möjligheter att hitta kartläggnings- och valideringsmetoder som synliggör kompetens och lärande.

För närvarande erbjuder Arbetslivsresurs validering och kartläggning mot nedanstående yrkesgrupper:

Branschvalidering
Industriteknik
Fastighetsvärd
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker

Kartläggning för anställningsbarhet
Arbeta med äldre
Arbeta med barn
Arbeta på café
Arbeta på lager
Arbeta som vaktmästare
Arbeta i kök
Arbeta med lokalvård

Nedan kan du välja bland de olika valideringsmodeller som Arbetslivsresurs kan erbjuda.

Fastighetsbranschens valideringsmodell FAVAL

Arbetslivsresurs är ett auktoriserad testcenter för FAVAL som är ett valideringsverktyg framtaget och kvalitetssäkrat av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. Läs mer om FAVAL

FAVAL är ett komplett webbaserat verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens inom branschens yrken.

Vi validerar Fastighetstekniker, Fastighetsvärd och Fastighetsskötare.

När företagets anställda är rätt validerade och har kompetensbevis, ökar företagets trovärdighet gentemot kund och gör dessutom företaget ännu mer attraktivt att jobba i.

FAVAL ger fler arbetssökande möjlighet till jobb i fastighetsbranschen. Validering av reell kompetens består av kompetenskartläggning och kompetensbedömning.

Kontakta gärna någon av våra certifierade testledare så får du veta mer.

Göteborg
Cecilia Hernes Kaber
070 874 16 03
E-post

Malmö
Sadat Maxhuni
073 432 37 35
E-post

Stockholm
Tomas Strand
070 884 37 58
E-post

Umeå
Kristina Åhs
072 221 01 05
E-post

Industriteknik Bas 

Industrins samverkanspartners har under flera år utvecklat en gemensam valideringsmodell för synliggörande och bedömning av kompetens för anställning inom industrin. Läs mer om Industriteknik Bas

Arbetslivsresurs har två certifierade testledare som tillsammans med övrig personal möjliggör att vi kan erbjuda validering mot Industriteknik BAS i hela landet.

Industriteknik bas består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin: IT, Automation, Kvalitet, Matematik, Mätteknik, Produktionsteknik-/ekonomi, Ritningsläsning, Hälsa Miljö & Säkerhet, Underhåll, Språk.

Industriteknik BAS ger arbetssökande möjlighet till jobb inom industrin. Valideringsprocessen består av flera olika delsteg där kompetenskartläggning och kompetensbedömning ingår.

Kontakta gärna någon av våra certifierade testledare så får du veta mer.

Skövde  
Per Roslund
070 970 92 92
E-post

Umeå
Kristina Åhs
072 221 01 05
E-post