Meny

Den 4:e februari 2013 blev Arbetslivsresurs AR AB miljödiplomerad!

Sustema har genomfört en revision av miljöarbetet i bolagen Arena Personal AB och Arbetslivsresurs AR AB inom Arenakoncernen. Syftet med revisionen är att:

• bekräfta att ledningssystemet överensstämmer med kraven i Svensk Miljöbas

• säkerställa att organisationen tillämpar miljöledningssystemet och arbetar med ständiga förbättringar som styr mot ambitioner formulerade i miljöpolicyn. Arenakoncernens VD är miljöansvarig.

Samtliga lokalkontor har gjort en egen miljöutredning men övrig dokumentation är gemensam.

Miljodiplom 160701-170630