Meny

En del av Arenakoncernen

Arbetslivsresurs är en del av Arenakoncernen. För företag och organisationer i Norden erbjuder vi en komplett och långsiktig HR-partner som utvecklar i medgång och stöttar i motgång. Vi stärker organisationer, grupper och individer oavsett om det gäller rekrytering, bemanning, organisationsutveckling, omställning eller rehabilitering.

Arenakoncernens erbjudande:

Rekrytering
– säkerställda investeringar i humankapitalet i hela eller delar av rekryteringsprocessen

Bemanning
– kostnadseffektivitet och flexibilitet utan arbetsgivaransvar

Organisations- och ledarutveckling
– konkreta, anpassade tjänster som utvecklar chefer och medarbetare

Omställning
– strategiskt och operativt stöd till verksamheter i omställning

Rehabilitering
– starka och direkta insatser till en lyckad rehabilitering