Meny

Arbetslivsresurs organisation

Arbetslivsresurs AR AB består av tre affärsområden, Väst, Syd och Nordost som vardera har en affärsområdeschef med intäkts-, kostnads- och personalansvar. Säljchefer, säljledare, samordnare och konsulter möter dagligen kunder och klienter i syfte att utveckla människor och därigenom utveckla privata och offentliga företag. Stödresurserna består av ekonomi, IT, HR, affärs- och tjänsteutveckling, kvalitet samt kommunikation. Bolagets VD är övergripande ansvarig.

Företaget har ca 500 medarbetare och finns på 70 orter i landet.