Meny

Om oss

Vi identifierar, stärker och utvecklar människor till att bli sitt bästa jag. Vi är specialister på att utveckla människor. Med det menar vi att vi har kunskap om vad som krävs för att locka det bästa ur individer, oavsett om man är sjuk eller frisk, medarbetare eller chef. Utifrån vår erfarenhet av de mest komplexa uppdragen utvecklar vi organisationer genom att utveckla de människor som arbetar där.

Bakgrund och nutid
Arbetslivsresurs bildades 2005 genom en sammanslagning av Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB med syftet att minska ohälsotalen i Sverige. Vi agerar utifrån marknadsmässiga krav. Det betyder bland annat en stor trygghet för våra kunder genom att vi inte drivs av kortsiktiga vinstmål utan arbetar långsiktigt med hållbar utveckling och tar hänsyn till samhällsnyttan.

Våra kompetenser
Vi har en bred och kvalificerad kompetens för att kunna tillgodose viktiga behov hos kunder.

Vi är:

Vi finns i hela Sverige
Vi är cirka 500 medarbetare på 80 orter över hela landet. Genom att vi finns på plats lokalt har vi god kunskap om regionen och dess företag, organisationer och förutsättningar. Att vi finns i hela Sverige gör att vi kan arbeta med stora organisationer som kräver ett enhetligt arbetssätt oavsett var någonstans vi hjälper dem.

Vi skräddarsyr alltid våra team utifrån kundens behov och önskemål.