Meny

Stöd för dig som facklig förtroendeman i komplexa situationer

När det handlar om att leverera svåra besked eller hålla komplexa samtal med medlemmar på ett professionellt sätt krävs både djup kunskap och bra redskap. Vi håller utbildningar för att träna fackliga ombud i att förmedla information och hantera reaktioner på ett bra sätt.

Personalomställning väcker ofta starka känslor, många frågor och mycket oro. Ibland är det svårt att själv förebereda sig för vilka scenarion som kan uppstå. Arbetslivsresurs ger fackliga ombud stöd med informationshantering, svåra samtal och krishantering i samband med varsel, uppsägningar eller organisationsförändringar på en arbetsplats. Med teori och praktik utbildas fackliga förtroendemän på alla nivåer i att genomföra svåra samtal med medlemmar för att underlätta.

Gör de viktiga samtalen lättare
I seminarieform och diskussioner förbereder vi de ansvariga inför de ofta obekväma situationer som kan uppstå när man som fackligt ombud skall lämna svåra besked.

Vi ger en mängd praktiska råd och tips på vad man bör tänka på när man förmedlar information som kan vara jobbig att höra för motparten.  Med bättre kunskap blir det också lättare att ta hand om det som händer efteråt på arbetsplatsen. Vi går också igenom fackets roll och vad som kan förväntas av en facklig representant i en komplex situation.

Utbildningens syfte är att utveckla förmågan att skapa en bra dialog även i svåra situationer och att hantera eventuella konflikter på ett genomtänkt och konstruktivt sätt.