Meny

Omställningsavtalet TSN

Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet. När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en anställd vars tidsbegränsade anställning löper ut är det Trygghetsstiftelsens uppgift att så långt som möjligt skapa förutsättningar för att han eller hon inte ska bli arbetslös. Det gäller även när någon till följd av omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten. Detta stöd är individinriktat och utgår ifrån arbetslinjen.

Trygghetsstiftelsens övergripande mål är att den uppsagda personen ska ha ett arbete eller annan lösning så snart som möjligt innan uppsägningstidens slut. För kunder med tidsbegränsad anställning är målet arbete eller annan lösning så fort som möjligt.

Det är arbetsgivarens uppgift att anmäla in samtliga arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist och arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut till Trygghetsstiftelsen.  Alla anställda med tidsbegränsade anställningar som varat i minst två år ska anmälas in.

Arbetsgivare anmäler arbetstagare via en underrättelse och det görs via Trygghetsstiftelsens webbplats.

Så här går det till

För de personer som omfattades av Trygghetsstiftelsens stöd under år 2016 fick drygt 81 procent av de tillsvidareanställda ett nytt jobb eller annan lösning innan uppsägningstidens slut och drygt 86 procent av de tidsbegränsat anställda fick en lösning inom nio månader från uppsägningen.

Arbetslivsresurs är en av Trygghetsstiftelsens upphandlade leverantörer. Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller på www.tsn.se