Meny

Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL är en omställningsförsäkring som innebär att alla arbetare som är anställda i ett privat företag som har kollektivavtal med något av de olika LO-förbunden på svensk arbetsmarknad omfattas av denna försäkring.

TSL är i grunden ett centralt avtal mellan Svenskt näringsliv och LO. Försäkringen riktar sig till medarbetare som blir uppsagda p.g.a. arbetsbrist. Avtalet omfattar medarbetare som varit anställda i minst 12 månader och arbetat minst 16 timmar i veckan

Om medarbetaren uppfyller de formella krav som TSL ställer så har man som anställd rätt till coachstöd, och ibland även en kortare utbildnings- eller valideringsinsats. Målet är alltid ett nytt jobb så snabbt som möjligt.

Arbetslivsresurs har tillsammans med ett 30-tal andra leverantörer ramavtal med TSL.  Vi har idag ramavtal i 14 av Sveriges län. De län vi har avtal i är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Uppsala, Stockholm, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Västra Götaland, Halland, Blekinge och Skåne.

TSL fördelar sedan 2017-11-01 ut TSL-uppdragen enligt en fastslagen fördelningsmodell.

Bor du i ett av de län där vi har avtal och det blir vi som blir utvald som leverantör så får du stöd till ett nytt jobb av just oss.

Se gärna TSLs hemsida, www.tsl.se

tslcirkelrgb_liten