Meny

TRR Trygghetsrådet stöttar uppsagda tjänstemän, arbetsgivare och fackligt förtroendevalda inom privat sektor

TRR är en icke-vinstdrivande stiftelse med över 40 års erfarenhet av omställning. Målet är att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort, effektiv och meningsfull som möjligt.

Sedan den 1 juli 2017 finns ett samarbete mellan TRR och Arbetslivsresurs, se mer om detta under rubriken ”samarbete” på Arbetslivsresurs hemsida.