Meny

När en medlem inte kan vara kvar på sin arbetsplats på grund av ohälsa

Med ett individuellt program får medlemmen stöd att gå vidare när alla rehabiliteringsmöjligheter hos den nuvarande arbetsgivaren är uttömda.

Arbetslivsresurs program Rehabomställning är anpassat för medlemmar med ohälsoproblematik som behöver särskilda insatser för att kunna fortsätta i arbetslivet. Programmet genomförs i ett läge där samtliga rehabiliteringsmöjligheter uttömts hos den befintliga arbetsgivaren och inga andra arbetsuppgifter finns att erbjuda. Genom omställningsinsatser får medlemmen den hjälp som krävs för att kunna kvar i arbetslivet hos en annan arbetsgivare.

Rehabomställning genomförs i två faser:

Programmet utformas individuellt och ger arbetsgivare och medarbetare en konstruktiv plan för att avsluta en anställning och skapa förutsättningar för medlemmen att hitta ett nytt arbete. Insatser kan till exempelvis omfatta kompetensinventering, arbetsmarknadskunskap och arbetsträning. I programmet ges extra mycket motivations- och samtalsstöd till deltagaren. Arbetsprövning och praktik på en arbetsplats i reell företagsmiljö är också en viktig del av programmet. Tjänsten genomförs som ett 6-månaders program.