Meny

Aktuella fonder och trygghetsråd för omställningsförsäkringar

Arbetslivsresurs arbetar som leverantör och genomförare av omställningstjänster åt ett flertal olika fonder och trygghetsråd. Ett Trygghetsråd är en s.k. kollektivavtalsstiftelse som har inrättats av de parter som träffat respektive omställningsavtal. Vilket trygghetsråd medlemmen tillhör styrs av vilket kollektivavtal som arbetsgivaren har tecknat. Finns inget kollektivavtal är man inte berättigad till stöd från något Trygghetsråd.

 

Nedan följer några av de trygghetsråd och fonder som vi samarbetar med.

Omställningsfonden, Sveriges Kommuner och Landsting
För anställda inom kommun och landsting samt företag och kommunala förbund som är medlemmar i Pacta. http://omstallningsfonden.se

Trygghetsfonden TSL
För arbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. http://www.tsl.se/

TRR Trygghetsrådet
För tjänstemän. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom serviceavtal med SRA, TA och KFO. http://www.trr.se/

Trygghetsrådet TRS
Avtalsparter är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Såväl tjänstemän som arbetare omfattas i de företag och organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst avtalsområden. http://www.trs.se/

Trygghetsstiftelsen
För den som är anställd inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR, SACO-S och SEKO. Inkluderar även sedan 2004 försäkringskasseområdet. http://www.tsn.se/

Trygghetsrådet Fastigo
För fastighetsbranschen. Avtalsparter Fastigo, Unionen, Ledarna, CF, AF och SKTF. http://www.fastigo.se/