Meny

Medlemmens väg till ett nytt jobb

Alla människor har fantastiska förmågor. Vi vet hur man lockar fram dem. Genom att vi jobbar individanpassat och målinriktat med att stötta medlemmar att komma vidare ut i arbetslivet når vi goda resultat.

När en medlem behöver lämna sitt arbete – oavsett om det sker på grund av arbetsbrist eller sjukdom – är ett professionellt stöd en ovärderlig hjälp. Vår erfarenhet visar att de flesta som fått hjälp av oss i en omställningsprocess finner ett nytt jobb.

Vi fokuserar på individens motivation att söka jobb och komma vidare. Vi lägger också stor vikt vid att stärka individens självkänsla och det egna ansvaret för framtiden.

Arbetsgivaren och de fackliga representanterna får stöd av våra professionella konsulter genom hela processen. Det borgar för att organisationen och kvarvarande medarbetare ska utvecklas och fungera väl även efter att omställningsprocessen är genomförd.

Vi informerar givetvis de fackliga representanterna kontinuerligt under hela omställningsprocessen.

Vårt arbete
Vi är experter på omställning. Vi kan arbetsmarknaden. Den kombinationen gör oss unika och innebär i praktiken att våra kompetenta coacher stöttar och vägleder medlemmarna från uppsägning till ny sysselsättning.

En person som blir uppsagd ska snabbt få ett nytt jobb. Inga onödiga väntetider, inga omvägar, inte något krångel. Varje person får en coach och ett individuellt omställningsprogram. Allt stöd utgår från principen att vi ger hjälp till självhjälp.

Under hela processen ligger fokus på individens motivation att söka jobb och komma vidare. Programmet lägger också stor vikt vid att stärka personens självkänsla och att ta ansvar för sin egen framtid.
Vi är idag en av de största leverantörerna av omställningstjänster. Sedan starten 2004 har vi lotsat ut över 25 000 personer i nytt arbete.

Våra insatser för en lyckad omställning:

Samarbeten
Vi samarbetar med alla fackliga organisationer. För privatanställda arbetare har vi ett samarbetsavtal med Trygghetsfonden TSL som ger särskilt stöd till den gruppen vid uppsägning. Vi arbetar också med TRR för tjänstemän samt ett flertal andra fonder.

Du kan ansöka om omställningsstödet på TSL:s hemsida här:
http://tsl.se/ansok

Vill du veta mer?
Ta kontakt med ert närmaste Arbetslivsresurskontor på tel. 020-258 258