Så skriver du CV

Så skriver du CV

CV:t är dokumentet du skriver hemma i din lugna vrå, men som kan vara nyckeln till nästa anställning! Därför är CV:ts innehåll och utformning otroligt avgörande för dina chanser att få komma på intervju. Idag är det ett dokument du förväntas skicka in i nästan alla rekryteringsprocesser, med syfte att arbetsgivaren ska få veta vad […]

Visa dig synlig som arbetssökande – genom CV-databaser!

Många av jobb som tillsätts idag annonseras aldrig ut. En vanlig rekryteringsmetod är istället att man som rekryterare letar upp sina kandidater genom så kallade CV-databaser. Det går då till så att man söker efter de kompetenser, färdigheter och erfarenheter som behövs hos företaget – och tar kontakt med de som matchar kvalifikationerna. Den här […]

Därför behöver du ett visuellt CV

När man söker arbete är det självklart erfarenheten och kompetenserna som är allra viktigast för att få jobbet. Men hur informationen presenteras kan faktiskt vara helt avgörande för hur den tas emot. Av samma anledning kan också ett riktigt vasst CV möjliggöra för en intervju, trots att man saknar rätt kompetens.   Se exemplet nedan. Båda […]

6 vanliga misstag i ditt CV

6 vanliga misstag i ditt CV

CV:t är dokumentet som kan öppna eller stänga dina möjligheter till en intervju. Det räcker nödvändigtvis inte att man har rätt kompetenser, om inte man presenterar dessa på ett intresseväckande sätt. På samma sätt kan ett riktigt vasst CV möjliggöra chanserna att gå vidare i rekryteringsprocessen, trots att man saknar erfarenhet. Det är därför jätteviktigt […]