Meny

Ligg steget före – rehabilitering

Vi är specialister på arbetslivsinriktad rehabilitering! Vi fokuserar på förmågor istället för funktionsbegränsning och på mål snarare än tidsgränser. Detta ger färre sjukskrivningsdagar! Ju tidigare vi får möjligheten att stötta desto mindre insats behövs och ju mindre kostnader blir det för företaget.

Vi arbetar med rehabilitering i fyra steg tillsammans med medarbetaren: förebyggande, utredande, aktiv och steget vidare. Vi har även program för företaget/organisationen, ledare och fackliga företrädare.

Alla: medarbetaren, arbetsgruppen och företaget, blir vinnare om man arbetar med rehabiliteringen i ett tidigt skede.Vi arbetar med fyra faser inom den individuella rehabiliteringen:

1. Förebyggande rehab – individ

2. Utredande rehab – individ

3. Aktiv rehab – individ

4. Steget vidare – individ

Se även: Rehab för organisationen/företaget och dess ledare