Meny

Anpassad rehabomställning mot öppna arbetsmarknaden efter 6 veckors sjukskrivning

Om medarbetaren efter 6 veckors sjukskrivning inte kan återgå till ordinarie tjänst finns flera möjligheter. Genom kartläggning och arbetsprövning stöttar vi arbetsgivaren i att hitta andra lämpliga arbetsuppgifter inom företaget, alternativt förbereda medarbetaren för annan sysselsättning utanför företaget.

Arbetsförmågebedömning
För medarbetare där oklarhet råder kring rehabiliteringspotential och arbetsförmåga genomför vi en multidisciplinär utredning tillsammans med en arbetsprövning i reell miljö för att se om återgång hos arbetsgivaren är möjlig eller om andra alternativ behöver prövas. Utredningen sammanfattas skriftligt som underlag inför den fortsatta planeringen av rehabiliteringsarbetet inom eller utanför den nuvarande arbetsplatsen.

Anpassad rehabomställning under anställning
Anpassad rehabomställning är en tjänst för medarbetare när möjligheten att återgå till ordinarie tjänst inte längre är möjlig, men då det kan finnas andra möjligheter på den egna arbetsplatsen eller genom praktik hos annan arbetsgivare under sjukskrivningen. Vi hjälper till med en skräddarsydd omställning som tillvaratar arbetsförmågan och stöttar till nya möjligheter. Då personen inte varit sjukskriven så länge finns flera sätt att möta framtida möjligheter. Exempel på insatser kan vara Coaching individuellt och/eller i grupp, Cv skrivning, personlighetsinventering och matchning mot tänkbara arbeten. Medarbetaren kan också erbjudas hjälp vid framtagning av eventuell praktikplats hos annan arbetsgivare. Tjänsten avslutas med en skriftlig dokumentation av genomförda aktiviteter och en individuell handlingsplan.

Arbetspsykologisk resursanalys, AREA
Arbetspsykologisk utredning görs för medarbetare som står inför en förändrad arbetssituation och innefattar samtal och testning.

Helbedömningen belyser möjliga arbetsområden, klargör medarbetarens styrkor och begränsningar i förhållande till nuvarande tjänst, tänkt tjänst eller utbildningsinriktning.

Den ger arbetsgivaren ett underlag för att diskutera framtida karriärvägar.

AREA finns i en fördjupad version vid mer komplexa frågeställningar. Den fördjupade versionens innehåll skräddarsys beroende på frågeställning. Den kan exempelvis innehålla bedömning av minne, koncentrationsförmåga och läs- och skrivproblem.