Meny

Rekrytering och aktuella uppdrag

Rätt person på rätt plats! Vår mångåriga erfarenhet av second opinion, assessment och djupa personbedömningar i förhållande till arbetslivet gör oss till en unik partner i rekryteringsarbetet. Vi hjälper dig med hela eller delar av rekryteringsuppdraget.

Har du rekryteringsbehov?
När det är dags att rekrytera är en snabb hantering ofta att föredra och det är alltid viktigt att det blir rätt person. Vi hjälper företag med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Oavsett om du söker en chef, specialist eller medarbetare så sköter vi rekryteringen på dina villkor. Vi åtar oss såväl mindre som riktigt stora rekryteringar och genomför t ex alltifrån framtagning av kravprofil, annonsering, ansökningsadministration till urval och personbedömningar. Vi hjälper även till med referenstagning, personlighets- och färdighetstester.

Second opinion

Vi arbetar med hela eller delar av din rekryteringsprocess. En del av rekryteringen som vi gärna lyfter fram är vår alltmer efterfrågade kompetens inom Second opinion. Vi och ni vet hur dyr en felrekrytering kan bli och tillsammans har vi goda möjligheter att hitta den person som är mest lämpad. Vi hjälper dig att få en objektiv bedömning av kandidaten inför ditt slutgiltiga beslut när det gäller såväl intern som extern rekrytering, oavsett vem som hållit i rekryteringsprocessen fram till dess. Vi skräddarsyr kombinationer av tester och metoder för att möta företagets kravprofil. Våra arbetspsykologer och rekryteringsspecialister använder kvalitetssäkrade och vetenskapligt beprövade tester. Läs mer under Rekryteringsprocess.