Meny

Rätt person på rätt plats

Utvecklingen i dagens arbetsliv går med rasande tempo och kräver att de anställdas kompetens håller jämna steg för att företaget ska vara konkurrenskraftigt. Det gäller både medarbetarnas formella kompetens, men hög grad även den sociala kompetensen.

Kunskap om kompetensnivån hos medarbetarna är en viktig fråga i många olika situationer. Inför organisationsförändringar, tillsättande av projektgrupper, utbildningar av företagets anställda och vid behov av ett mer projektorienterat arbetssätt är den frågan högaktuell.

Med vår erfarenhet av vad som krävs på arbetsmarknaden tillsammans med kunskap inom studievägledning och kompetensvalidering hjälper vi dig med underlag till beslut kring utveckling av företagets humankapital och kompetensförsörjning. Vi kan bistå med praktiska tester, djupintervjuer, personbedömningar och urval anpassade till företagets kommande utmaningar.