Meny

Friskare arbetsliv

Välmående och nöjda medarbetare presterar mer!

Arbetslivsresurs hjälper företag att skapa förutsättningar för ett friskare arbetsliv. För dig som arbetsgivare handlar det såväl om att hantera och förebygga ohälsa som att främja hälsa. Med en hälsostrategi för hela företaget och individuella insatser för enskilda medarbetare erbjuder vi ett helhetskoncept som bidrar till hälsa på arbetsplatsen.