Meny

Effektivitet i arbetslivet

Effektivitet skapas genom att utveckla medarbetarnas prestationer, oavsett utgångsläge. Genom att jobba främjande med medarbetarna kan du förvalta och utveckla både hela gruppens och de individuella prestationerna till att bli ännu bättre.

Bra kan bli bättre!
Det kan också vara nödvändigt för någon som överträffar alla mål men som inte hushåller med sina egna resurser och därmed riskerar att få en negativ balans i livet.

När vi arbetar med effektivitet strävar vi efter att hjälpa både individen och organisationen att nå uppsatta mål, med minsta möjliga ansträngning.

Stärk dina fungerande grupper
Personalen är en stor del av företagets kapital och för att värna om och tillvarata den resursen på bästa sätt finns många vägar. Vi har utifrån vår specialistkunskap möjlighet att bistå med nya sätt att göra gamla saker. Det finns till exempel produktivitet, lust och effektivitet att vinna om man gör en insats för medarbetare som kommer åter från tjänstledighet. Samma sak gäller för medarbetare som får en ny roll och ny arbetsgrupp efter en organisationsförändring. Våra tjänster Livs- och karriärplanering, Coaching, Grupphandledning och Förändringskompetens är utmärkta verktyg för att ta tillvara människors inneboende kapacitet och snabbare uppnå uppsatta mål, både för individen och för arbetsgruppen.

Lite längre väg till uppsatt mål
Ibland är det inte fullt så enkelt. Att utveckla prestationerna individuellt kan hjälpa dem som inte riktigt når upp till förväntade mål. Vid konflikter, brist på effektivitet i arbetet eller för att hjälpa medarbetare att utnyttja sin kapacitet fullt ut, kan helt andra redskap behövas. Ta en titt på dina möjligheter till stöd hos oss genom till exempel tjänsterna Chefscoaching. Förändringskompetens och Konflikthantering.