Meny

Bli en ledarskapsresurs

Utveckla dig till en bättre ledare och bli ditt bästa jag! Varje dag står du som chef inför olika utmaningar och problem. Dagens chefsroll ställer inte bara krav på din förmåga att uppnå resultat i ditt arbete utan också på din förmåga att leda dina medarbetare på ett bra sätt.

Vi kombinerar ledarskap och personlig utveckling

I vårt ledarskapsprogram kan du varva individuell chefscoaching med utbildningstillfällen i grupp. På så vis ökar du den egna individuella nyttan och kopplingen till dina egna personliga ledarutmaningar i vardagen.

Genom reflektion och insikt ger chefscoachingen dig nya perspektiv på dina vardagsfrågor och hjälper dig att våga pröva nya sätt att kommunicera, delegera och ta viktiga beslut.

Din personliga coach kommer inte att ge dig några färdiga lösningar. Däremot sätter vi fokus på att diskutera, analysera och reflektera för att hitta nya egna lösningar. Med utgångspunkt i vad du behöver för att växa i din roll och utifrån vad din omgivning förväntar sig av dig hittar ni nya vägar för att skapa framgång – för dig och din organisation.

I vårt ledarskapsprogram kombinerar du valfritt antal utbildnings-moduler med individuella chefscoachingstillfällen. Du kan kombinera de moduler du vill och så många du behöver! Vill du genomföra utbildningen i flera steg kan du naturligtvis börja med de moduler du känner störst behov av just nu. Diskutera gärna med oss för att nå bästa effekt och resultat av utbildningen.