Meny

Organisations- och ledarskapsutveckling

 

Bra kan bli bättre!

Effektivitet skapas genom att utveckla medarbetarnas prestationer oavsett utgångsläge och ta tillvara människors inneboende kapacitet. Effektivitet i arbetslivet

 

Ditt ledarskap i fokus

Utveckla dig till en bättre ledare och bli ditt bästa jag!
Varje dag står du som chef inför olika utmaningar och problem. Dagens chefsroll ställer inte bara krav på din förmåga att uppnå resultat i ditt arbete utan också på din förmåga att leda dina medarbetare på ett bra sätt. Tillsammans med andra chefer ges du möjlighet till fördjupning, förstärkning och träning i ditt ledarskap.
Till Ledarskapsprogrammet.

 

Rätt person på rätt plats

Utveckling av företagets humankapital genom kompetensbedömning och urval säkerställer att du har rätt personer på rätt plats i företaget. Urval

 

Chefens verktygslåda

Genom coaching och handledning stöttar vi dig som person, i din roll som chef, till ett tydligare och effektivare ledarskap. Chefens verktygslåda