Meny

Från sjuk till frisk på ett nytt jobb

När sjukdom och ohälsoproblem hindrar medarbetaren från att vara kvar i sin anställning är rehabomställning en god lösning för alla parter.

Rehabomställning är ett särskilt anpassat omställningsprogram för medarbetare med ohälsoproblematik där samtliga rehabiliteringsmöjligheter inom nuvarande verksamhet är uttömda. Insatserna anpassas individuellt utifrån medarbetarens aktuella situation och behov.

För individen betyder rehabomställning att man får en möjlighet att gå från att vara sjukskriven på ett arbete till att vara frisk på ett annat. Det medför också bättre ekonomi, bättre självkänsla och en ny framtidstro.

För arbetsgivaren innebär rehabomställning att man kan vara en god arbetsgivare för dem som behöver stöd. Samtidigt kan man med full kraft satsa på det som fungerar bra.

Programmet utformas individuellt och ger arbetsgivare och medarbetare en konstruktiv plan för att avsluta en anställning och skapa förutsättningar för medarbetaren att hitta ett nytt arbete. Insatser kan till exempelvis omfatta kompetensinventering, arbetsmarknadskunskap och motivations- och samtalsstöd. Arbetsprövning och praktik på en arbetsplats i reell företagsmiljö är också en viktig del av programmet. Tjänsten genomförs som ett sexmånaders program.

Läs mer om våra rehabomställningstjänster under Rehabilitering