Meny

När uppsägningen är ett faktum och hjälpen ska komma snabbt och vara effektiv

Genom coachingsamtal, karriärvägledning och i vissa fall utbildningsinsatser får den uppsagde medarbetaren hjälp och stöd att finna en ny sysselsättning som passar personens kompetens och livssituation.

Att uppfattas som en ansvarsfull uppdragsgivare under olika ekonomiska förutsättningar är ett mål för många företag. För att lyckas med det även i tider av neddragningar behöver chefen möjligheter att minska antalet anställda på ett bra sätt för att möta nya krav på organisationens sammansättning.

Vårt outplacementprogram syftar till att arbetsgivare och medarbetare på ett konstruktivt sätt skall kunna avsluta en anställning och skapa förutsättningar för medarbetaren att hitta en ny sysselsättning. Programmet sträcker sig över sex månader och omfattar bland annat kompetensinventering, vägval, coaching och jobbmatchning.