Meny

Omställningsprocessen

 Vi stödjer företaget och dess medarbetare genom hela processen! Ibland behöver du som arbetsgivare dra ner din verksamhet och minska antalet anställda. En omorganisation eller omstrukturering medför förändringar för såväl organisation, chefer som de enskilda medarbetarna.

Då gäller det att ha både företagets och medarbetarnas bästa för ögonen!

För att lyckas genomföra en förändring med goda resultat krävs genomarbetade processer. Det gäller att stärka cheferna både inför och under omställningsarbetet.

Samtidigt ger vi medarbetarna bästa tänkbara förutsättningar för ett fortsatt arbetsliv. Alla människor har fantastiska förmågor och vi vet hur man lockar fram dem!

omställningsprocess_grafik

  1. Arbetslivsresurs genomför en utbildning för berörda chefer och fackliga företrädare.
  2. Du som arbetsgivare genomför individuella medarbetarsamtal.
  3. Arbetslivsresurs gör en kartläggning och möjlighetsanalys av medarbetaren.
  4. Arbetslivsresurs återkopplar till berörd chef och medarbetare.
  5. Arbetslivsresurs skapar ett individuellt outplacementprogram för medarbetaren.
  6. Du som arbetsgivare fattar beslut om fortsatta omställningsinsatser.
  7. Arbetslivsresurs återkopplar och följer upp.

Parallellt med detta ger Arbetslivsresurs individuellt chefs- och ledningsstöd samt stöd till medarbetarna för att processen ska bli så bra som möjligt för berörda parter.

Vi samarbetar i dag med omställningsfonder som: TSL Trygghetsfonden Svenskt Näringsliv, TSN Trygghetsstiftelsen, TRR Trygghetsrådet, Omställningsfonden, Svenska Kyrkans Trygghetsfond, FASTIGO med flera.