Meny

Omställningsavtalet TSL

TSL är en försäkring för anställda inom den privata sektorn. För de medarbetare som uppfyller kraven ger den rätt till stöd och vägledning av en personlig jobbcoach från Arbetslivsresurs för att hitta ett nytt jobb.

Syftet med TSL är att fortast möjligt stötta en uppsagd person till ett nytt jobb. Omställningsavtalet är en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO som innebär hjälp för uppsagda medarbetare att finna nytt arbete. Avtalet omfattar personer som varit anställda i minst 12 månader och arbetat minst 16 timmar i veckan.

Du som arbetsgivare väljer tillsammans med fackliga representanter vilket företag ni vill anlita. Ansökan om bidrag från TSL kan göras från och med uppsägningsdagen. TSL fattar beslut om ett maxbelopp för omställningsinsatser, baserat på det antal medarbetare som omfattas av ansökan.

Bidrag till omställningsstöd kan beviljas företag som omfattas av kollektivavtalet om omställningsförsäkring och som har tecknat Försäkring om Avgångsbidrag, AGB. Det försäkringsavtalet innebär att företaget också är anslutet till Trygghetsfonden TSL.

Så här går det till
Arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen bestämmer gemensamt vilken leverantör man vill anlita för omställningsstödet. Tillsammans ansöker man om bidrag till omställningsstöd och ansvarar för att de uppsagda medlemmarna får del av stödet. Det är viktigt att tidigt komma igång med åtgärder som underlättar för uppsagda att finna nytt arbete.

När beslut är taget av TSL så tecknar företaget ett uppdragsavtal med den leverantör som har valts.

Vi kan hjälpa er
Vi hjälper er gärna med administrationen kring ansökningar om ni som många andra företag vill anlita oss för er omställning.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller på
www.tsl.se