Meny

Aktuella fonder och trygghetsråd för omställningsförsäkringar

Arbetslivsresurs arbetar som leverantör och genomförare av omställningstjänster åt många olika fonder och trygghetsråd. Ett trygghetsråd är en s.k. kollektivavtalsstiftelse som har inrättats av de parter som träffat respektive omställningsavtal. Vilket trygghetsråd medarbetaren tillhör styrs av vilket kollektivavtal som arbetsgivaren har tecknat. Finns inget kollektivavtal är man inte berättigad till stöd från något Trygghetsråd. Den kommunala arbetsmarknaden saknar idag omställningsavtal men arbete pågår för att inrätta ett sådant. Däremot kan kommuner själva anlita Arbetslivsresurs för omställningstjänster vid uppsägning av anställda. Kontakta ditt närmaste arbetslivsresurskontor för mer information.

Nedan följer några av de trygghetsråd och fonder som vi samarbetar med.

Omställningsfonden, Sveriges Kommuner och Landsting
För anställda inom kommun och landsting samt företag och kommunala förbund som är medlemmar i Pacta. http://omstallningsfonden.se

Trygghetsfonden TSL
För arbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. http://www.tsl.se

TRR Trygghetsrådet
För tjänstemän. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom serviceavtal med SRA, TA och KFO. www.trr.se

Trygghetsrådet TRS
Avtalsparter är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Såväl tjänstemän som arbetare omfattas i de företag och organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst avtalsområden. http://www.trs.se

Trygghetsstiftelsen
För den som är anställd inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR, SACO-S och SEKO. Inkluderar även sedan 2004 försäkringskasseområdet. http://www.tsn.se

Trygghetsrådet Fastigo
För fastighetsbranschen. Avtalsparter Fastigo, Unionen, Ledarna, CF, AF och SKTF. http://www.fastigo.se

KFS-företagens Trygghetsfond
För kommunnära företag, ägda av kommuner/landsting eller helt eller delvis privatägda. Avtalspartner är KFS, Kommunal, SEKO mfl. http://www.kfs.net/Om-KFS/Var-verksamhet1/Trygghetsavtal/

Kyrkans Trygghetsråd
Om du arbetar inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Församlingsförbundet, Jusek, Kommunal, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarförbundet, SKTF, SSR. http://kyrkanstrygghetsrad.se

Trygghetsfonden BAO/Finansförbundet
För företag/banker/finansbolag. Avtalspartner BAO och Finansförbundet. http://www.bao.se

Trygghets- och AGE-fond för KFO tjänstemän samt Trygghetsfond för butiksbiträden och lagerarbetare samt frisörer
För anställda inom kooperationen. Parter KFO och Handelsanställdas förbund. http://www.kp.se

Dessutom finns fyra mindre Trygghetsfonder inom KP där avtalspartners är olika delar av Arbetarrörelsen och Handels samt Trygghetsfonden SEKO Sjöfolk – Sveriges Redareförening.