Meny

Aktuella fonder och trygghetsråd för omställningsförsäkringar

Arbetslivsresurs arbetar som leverantör och genomförare av omställningstjänster åt ett flertal olika fonder och trygghetsråd. Ett Trygghetsråd är en s.k. kollektivavtalsstiftelse som har inrättats av de parter som träffat respektive omställningsavtal. Vilket trygghetsråd medlemmen tillhör styrs av vilket kollektivavtal som arbetsgivaren har tecknat. Finns inget kollektivavtal är man inte berättigad till stöd från något Trygghetsråd.

Ett stöd för både medarbetare och arbetsgivare som ger resultat

CV, jobbkurser och intervjuträning i all ära. Först när en person tar eget ansvar för sin framtid finns förutsättningarna att lyckas. Vi fokuserar alltid på individens egen motivation att komma vidare. Därför når vi resultat.

Vi är specialister på omställning. Vi känner arbetsmarknaden väl, både lokalt och på nationell nivå. Den kombinationen gör oss unika och innebär i praktiken att våra kompetenta coacher stöttar och vägleder medarbetarna hela vägen från uppsägning till en ny sysselsättning.

I en omställningssituation kan det ibland vara svårt att befinna sig i en ledande position. Som arbetsgivare får också du stöd av våra professionella konsulter genom hela processen. Det borgar för att du, organisationen och de medarbetare som är kvar på arbetsplatsen ska utvecklas och fungera väl även efter att omställningsprocessen är genomförd.

Vårt arbete
En person som blir uppsagd ska snabbt få ett nytt bra jobb. Inga onödiga väntetider, inga omvägar, inte något krångel. Varje person får en coach och ett individuellt omställningsprogram. Allt stöd utgår från principen att vi ger hjälp till självhjälp.

Under hela processen ligger fokus på individens motivation att söka jobb och komma vidare. Programmet lägger också stor vikt vid att stärka personens självkänsla och att ta ansvar för sin egen framtid.

Vi är idag en av de största leverantörerna av omställningstjänster. Sedan starten 2004 har vi lotsat ut över 25 000 personer i nytt arbete.

Våra insatser för en lyckad omställning: