Meny

Fantastiska förmågor i förändring

Alla människor har fantastiska förmågor. Vi vet hur man lockar fram dem. Med vår långa erfarenhet av att stötta och vägleda individer vidare ut i arbetslivet når vi mycket goda resultat.

Det kan finnas många skäl till att en medarbetare behöver byta arbete; Ibland behöver arbetsgivaren dra ner sin verksamhet och minska antalet anställda. En omorganisation eller förändring i företagets inriktning kan innebära att kompetens behöver förflyttas. Ohälsoproblematik hindrar en anställd från att sköta sitt jobb.

Vi ger strategiskt och operativt stöd till verksamheter, oavsett vad skälet är. Med tydliga riktlinjer vägleder vi uppsagda medarbetare på vägen till nytt arbete eller utbildning. Som arbetsgivare får du stöd i att arbeta effektivt med att ha rätt kompetens på rätt tjänst även efter genomförd omställning eller outplacement.

Läs mer om vårt breda utbud av tjänster för företag i förändring som gör det lättare för uppsagda att snabbt komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Outplacement
När uppsägningen är ett faktum ska hjälpen till medarbetaren komma snabbt och vara effektiv.

Karriärväxling
Utveckling, utbildning eller nytt jobb? Att satsa på medarbetare i en organisation under förändring kan vara en god investering för arbetsgivaren.

Rehabomställning
När ohälsoproblematik hindrar medarbetare från att vara kvar i sin anställning blir rehabomställning en bra lösning för alla parter.

Omställning via fonder
Vi är samarbetspartner till TSL, TRR och övriga fonder vid omställning. Med tydliga riktlinjer vägleder vi uppsagda medarbetare på vägen till nytt arbete eller utbildning genom gruppövningar och enskilda samtal.