Meny

Utveckling, utbildning eller nytt jobb?

När omvärlden accelererar hänger organisationens och medarbetarnas utveckling inte alltid med. Ibland räcker det med att komplettera med utbildning, andra gånger krävs större insatser.

I samband med att organisationen förändras så skiftar också förutsättningarna för medarbetarna. Tidigare arbetsuppgifter kanske inte finns kvar, eller så klarar man inte längre att utföra dem. Då kan medarbetarna erbjudas karriärväxling.

En frågeställning som uppstår tidigt är att välja ut de personer som skall gå vidare och lära nytt i företaget. Med vår långa erfarenhet av urvalsarbete kan vi kartlägga dold och öppen kompetens och därigenom stötta dig i att välja ut kandidater med rätt förutsättningar för att vidareutvecklas inom företaget.

Vi kan också hjälpa personer som har tankar på att byta arbete och där arbetsgivaren vill stötta detta. Genom kompetensinventering, coaching och möjlighetsanalys får individen möjlighet till reflektion och fördjupad självinsikt över sin arbets- och livssituation. Tillsammans med dig som arbetsgivare kan medarbetaren fatta ett väl underbyggt beslut om sitt fortsatta yrkesliv. Genom att aktivt arbeta med karriärväxling kan arbetsgivaren förebygga sjukskrivningar och kompetensgap och därigenom skapa en mer effektiv och lönsam organisation.

Vi skräddarsyr lösningar och bidrar i planeringen både på individnivå eller för en hel grupp.