Meny

Exempel på våra tjänster som hjälper dig till ett nytt jobb

Här är några exempel på aktiviteter som du kan fördjupa dig i tillsammans med din jobbcoach och som leder dig till ett nytt arbete.

CV/Personligt presentationsmaterial
Vi hjälper dig att skapa ett modernt CV och arbetar fram personliga presentationer tillsammans med dig. Det är viktigt att anpassa varje dokument till den tjänst, organisation och bransch du söker till. Varje ansökan ska vara unik!

Kunskap om arbetsmarknaden
Var finns jobben? Utifrån vår långa erfarenhet och som en av de största aktörerna inom omställning ger vi dig kunskap om den aktuella arbetsmarknaden inom de olika branscher som är viktiga för dig.

Söksajter, webb och sociala medier
Du får kännedom om hur man hanterar webben för att söka arbete. Du tränar praktiskt på att registrera dig på olika hemsidor, skicka spontanansökningar och att använda sociala medier som Facebook, Twitter och LinkedIn i ditt jobbsökande.

Bygg ditt eget varumärke
Hur vill du att andra personer ska uppfatta dig? Kompetens, ambitioner och drivkrafter är viktigt att synliggöra både i skrift och i det personliga mötet med arbetsgivaren. Utifrån dina unika förutsättningar identifierar och förstärker din jobbcoach det positiva.

Personlig framtoning
Allt vi människor gör fungerar som kommunikation! Att vara medveten om hur du uppfattas och hur du kan utnyttja dina styrkor är viktigt i jobbsökandet. Vi ser över uppträdande, karaktärsdrag, framträdande egenskaper, klädsel och övergripande framtoning.

Intervjuträning och feedback
Du får träffa en specialist som har ansvarat för hundratals rekryteringar till olika typer av tjänster. Här kommer du så nära en riktigt anställningsintervju som möjligt och får efter övningen feedback med goda råd, konstruktiv kritik och tips om förbättringar.

Övning i att tänka nytt
Att på måfå skicka iväg samma ansökan gång på gång när de tidigare inte lett till intervju är slöseri med tid. Dags att göra på ett annat sätt! Vi ger dig tipsen att tänka annorlunda och utmärka dig bland många sökande.

Studie- och yrkesvägledning
Arbetslivsresurs har egna studie- och yrkesvägledare. Du får snabbt en personlig vägledning. Vi går igenom vilka utbildningsmöjligheter som finns för att bygga på din kunskap och kompetens och hjälper dig med ansökningar.

Vi matchar dig mot arbetsgivare
Som en av de största aktörerna inom omställning träffar vi dagligen arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden för att undersöka deras rekryteringsbehov. Vi matchar dig och dina förutsättningar mot lämpliga arbetsgivare.

Möten med arbetsgivare som rekryterar
Vi arrangerar ofta möten med deltagare och presumtiva arbetsgivare. Detta sker på olika sätt, till exempel på nätverksträffar, studiebesök på företag och träffar mellan arbetsgivare med anställningsbehov och utvalda kandidater bland deltagarna i våra program.

Öppna seminarier
Du får delta i alla våra öppna seminarier. Vi samarbetar med specialister inom respektive område och håller utbildningar och seminarier med olika teman på din ort.

Några exempel på seminarier: