Meny

Våra partners

Vi har många nära samarbeten med både lokala och nationella företag. Genom att knyta till oss företag och organisationer som är framgångsrika inom sina respektive områden får vi starka och långsiktiga partnerskap som gagnar våra klienter. I vissa fall fungerar vi som underleverantörer till våra partners, ibland levererar de tjänster som kompletterar våra. Tillsammans skapar vi starka erbjudanden.

Affärsmannaskap
Bonanza

Allmän arbetsrätt
Arbetsmiljörätt
Arbetsrättsspecialisten

Rehabilitering
Rehab Station, Stockholm
Ljung&Sjöberg AB

Hälsoarbete
Twitch

Personalekonomi
Paula Liukkonen
Personalekonomi

Personlig effektivitet
Lasse Gustafsson

Systematisk arbetsmiljö
Arbetsmiljöstrategerna

Medarbetarundersökning
Resolvia

Motivationsinsatser:
St Lukas

Företagshälsovård:
Alviva
Falkenbergs Företagshälsovård
Totalhälsan i Uppsala
Varbergshälsan

Friskvård:
Friskis&Svettis, Stockholm

Verktyg för praktisk arbetslivsutveckling.
IAU, Institutet för arbetsliv och utveckling

Fackliga företrädare:
IF Metall
Byggnads
Handels
Livs
Transport
GS Facket
Hotell & restaurang
Kommunal
LO

Nätverk:
Pegasus
Marknadsföreningen i Göteborg, (MiG)
Marknadsföreningen i Stockholm, (MiS)
Teknik och Kompetenscentrum, TEK   
Psykiatrimottagningen Affecta
Kompetensutveckling Varberg

Chefsforum:
UHCF –  Underhållschefs forum

Sjuk- och friskanmälan:
MedHelp