Meny

Rehabilitering – tillbaka till arbetsliv eller studier

Infopict%20Rehab%202%20(kopia)Våra tjänster inom området rehabilitering är behovsanpassade med stöd, hjälp och råd åt både arbetsgivare och medarbetare när en ohälsosituation uppstått. Vårt arbete för en lyckad rehabilitering leder till medarbetarens återgång till arbetslivet eller studier. Vår erfarenhet är att starka och snabba insatser ger en lyckad rehabilitering